Thí điểm trước khi triển khai đại trà

Theo thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại buổi họp báo chiều ngày 27-12 vừa qua, vào năm học 2020-2022 sẽ triển khai đại trà chương trình giáo dục phổ thông mới (Tuổi Trẻ, 28-12-2018). Nghĩa là chỉ còn một năm để chuẩn bị những điều kiện cần thiết!

Chương trình giáo dục phổ thông mới có thực sự giảm tải qua việc học sinh không cần phải học thêm như lâu nay không? - Ảnh: Thành Hoa.

Trước hết, khi thiết kế lại chương trình giáo dục thì đương nhiên các cơ quan chức năng phải soạn lại bộ sách giáo khoa theo định hướng mục tiêu của chương trình mới. Thông thường, trước khi đưa vào sử dụng bộ sách giáo khoa mới thì cần có một quá trình thí điểm trong thực tế. Sau thí điểm phải có sự lượng giá những mặt được và chưa được để điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh lần thứ nhất thì lại triển khai dạy thí điểm và đánh giá lần hai và tiếp tục điều chỉnh. Và việc này được thực hiện với từng bộ sách giáo khoa của từng môn học.

Hiện hình hài bộ sách giáo khoa cho từng môn học trong chương trình mới vẫn chưa hoàn thành. Rất dễ thấy là không có đủ thời gian cho việc thử nghiệm sách giáo khoa mới bao gồm cả việc đánh giá những mặt được và chưa được.

Bên cạnh đó, theo các tác giả biên soạn chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình mới sẽ giảm tải so với chương trình hiện hành. Trước hết là giảm tải về thời gian học, theo đó, học sinh tiểu học sẽ chỉ học trung bình 1,8 giờ/lớp/buổi. Thứ hai, chương trình mới sẽ giảm các kiến thức kinh viện mà sẽ tăng cường phát triển phẩm chất và năng lực thực tiễn của học sinh. Đây là những yếu tố giảm tải trên lý thuyết, còn việc có giảm tải được trong thực tế hay không lại là một chuyện khác mà phải thí điểm mới có thể kết luận được.

Một trong những biểu hiện rõ nhất của việc quá tải trong chương trình giáo dục phổ thông thời gian qua là buộc học sinh phải học thêm thì mới có thể hoàn thành hết các nội dung học được quy định. Vậy chương trình giáo dục phổ thông mới có thực sự giảm tải qua việc học sinh không cần phải học thêm như lâu nay không? Chúng ta cũng chỉ có thể có câu trả lời chính xác khi chương trình mới được áp dụng trên thực tế.

Lê Minh Tiến