Thí điểm 'Sổ sức khỏe điện tử' tích hợp trên VNeID

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 1332 về việc ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thi-diem-so-suc-khoe-dien-tu-tich-hop-tren-vneid-121679.htm