Thí điểm phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung tại 10 địa phương

Theo Bộ Tư pháp, trong quý III/2016, Bộ đã chỉnh lý, hoàn thiện phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho trẻ em để tiến hành mở rộng phạm vi thí điểm thêm 13 tỉnh, TP;

Thí điểm phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung tại 10 địa phương - Ảnh 1

Đồng thời kết hợp triển khai thí điểm bước đầu phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung (phiên bản đầy đủ) tại 10 tỉnh/TP. Bên cạnh đó, Bộ đã trình Chủ tịch nước giải quyết 1.509 hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam; 6 hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam và trả lời 1.497 trường hợp tra cứu, xác minh quốc tịch.

Về công tác nuôi con nuôi, Bộ Tư pháp đã giải quyết 125 trường hợp người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ con nuôi nước ngoài tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.