Thí điểm để rút kinh nghiệm và tìm được mô hình quản lý tốt

Thí điểm để rút kinh nghiệm và tìm được mô hình quản lý tốt

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội họp đã phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự thảo Nghị...
Chính quyền đô thị và quyền của người dân

Chính quyền đô thị và quyền của người dân

UBND cấp phường nên có ít nhất 2 phó chủ tịch, không phân biệt phường loại 1, loại 2

UBND cấp phường nên có ít nhất 2 phó chủ tịch, không phân biệt phường loại 1, loại 2

Chính quyền đô thị: Phải nghĩ khác!

Chính quyền đô thị: Phải nghĩ khác!

Quốc hội thảo luận về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường của TP Hà Nội: Giảm bớt một cấp chính quyền giúp nâng cao hiệu quả quản lý

Quốc hội thảo luận về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường của TP Hà Nội: Giảm bớt một cấp chính quyền giúp nâng cao hiệu quả quản lý

LÀM RÕ TÍNH PHÁP LÝ CỦA UBND KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

LÀM RÕ TÍNH PHÁP LÝ CỦA UBND KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

ĐẢM BẢO CHỨC NĂNG ĐẠI DIỆN CỦA DÂN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐNĐ PHƯỜNG

ĐẢM BẢO CHỨC NĂNG ĐẠI DIỆN CỦA DÂN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐNĐ PHƯỜNG

Bỏ HĐND phường ở Hà Nội: Chẳng nước nào có mô hình như vậy

Bỏ HĐND phường ở Hà Nội: Chẳng nước nào có mô hình như vậy

'Hà Nội bỏ HĐND phường là không vi hiến'

Không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội: 'Nếu không thí điểm sẽ không tìm ra được mô hình mới'

Không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội: 'Nếu không thí điểm sẽ không tìm ra được mô hình mới'

Mô hình thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn

Miễn visa ở khu kinh tế ven biển, lo an ninh quốc gia

Miễn visa ở khu kinh tế ven biển, lo an ninh quốc gia

Không tổ chức HĐND phường là bỏ con mắt giám sát của dân?

Không tổ chức HĐND phường là bỏ con mắt giám sát của dân?

HĐND phường ở Hà Nội hiệu quả thấp do không được trao quyền?

HĐND phường ở Hà Nội hiệu quả thấp do không được trao quyền?

Nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội có đầy đủ cơ sở pháp lý

Nhu cầu cần thiết xuất phát từ thực tiễn của Thủ đô

Nhu cầu cần thiết xuất phát từ thực tiễn của Thủ đô

Nghị trường 'nóng' chuyện thí điểm bỏ HĐND phường ở Hà Nội

Nghị trường 'nóng' chuyện thí điểm bỏ HĐND phường ở Hà Nội

Không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội là đề án thí điểm, không vi hiến

Không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội là đề án thí điểm, không vi hiến

TĂNG THẨM QUYỀN HĐND QUẬN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

TĂNG THẨM QUYỀN HĐND QUẬN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

Nhân tố lan tỏa phương pháp làm việc mới

Nhân tố lan tỏa phương pháp làm việc mới

Quốc hội sẽ xem xét thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Quốc hội sẽ xem xét thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất thành lập thành phố phía Đông

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất thành lập thành phố phía Đông

Thí điểm không tổ chức HĐND phường: Giữ nguyên tên gọi UBND phường để không gây xáo trộn

Thí điểm không tổ chức HĐND phường: Giữ nguyên tên gọi UBND phường để không gây xáo trộn

Đề xuất thành lập thành phố trực thuộc TP Hồ Chí Minh ở khu Đông

Đề xuất thành lập thành phố trực thuộc TP Hồ Chí Minh ở khu Đông

TP.HCM nên đề nghị được thí điểm bỏ HĐND phường như Hà Nội

TP.HCM nên đề nghị được thí điểm bỏ HĐND phường như Hà Nội

'Bệ phóng' cho chính quyền đô thị

'Bệ phóng' cho chính quyền đô thị

Đại biểu đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cũng thí điểm như Hà Nội

Đại biểu đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cũng thí điểm như Hà Nội

Đại biểu đề nghị giữ nguyên tên gọi Ủy ban nhân dân phường

Đại biểu đề nghị giữ nguyên tên gọi Ủy ban nhân dân phường

Đề nghị cho TP. Hồ Chí Minh thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường cùng TP. Hà Nội

Đề nghị cho TP. Hồ Chí Minh thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường cùng TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh cũng muốn thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường?

TP. Hồ Chí Minh cũng muốn thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường?