Bộ KH-ĐT nêu lý do đề xuất bỏ Hội đồng nhân dân cấp quận, phường ở Đà Nẵng

Bộ KH-ĐT nêu lý do đề xuất bỏ Hội đồng nhân dân cấp quận, phường ở Đà Nẵng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án bỏ Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện; phường, xã trong quá trình...
Đà Nẵng hoàn thiện dự thảo đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Đà Nẵng hoàn thiện dự thảo đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Tổ chức bộ máy chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải: Xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm đã phát hiện

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải: Xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm đã phát hiện

Ban hành Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của quận và phường

Ban hành Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của quận và phường

Thử nhìn vào cải cách ở Hà Nội

Thử nhìn vào cải cách ở Hà Nội

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: 'Đề nghị Hà Nội sớm xây dựng, trình đề án về cơ chế đặc thù để thí điểm mô hình chính quyền đô thị'

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: 'Đề nghị Hà Nội sớm xây dựng, trình đề án về cơ chế đặc thù để thí điểm mô hình chính quyền đô thị'

Nhiều băn khoăn trong giám sát chính quyền

Nhiều băn khoăn trong giám sát chính quyền

Tổ chức bộ máy khi không còn Hội đồng nhân dân phường

Tổ chức bộ máy khi không còn Hội đồng nhân dân phường

Đột phá chính quyền đô thị

Đột phá chính quyền đô thị

Bỏ HĐND cấp phường, quyền lợi của nhân dân vẫn đảm bảo

Bỏ HĐND cấp phường, quyền lợi của nhân dân vẫn đảm bảo

Chủ tịch HĐND Thành phố: 'Tin rằng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội sẽ thành công'

Chủ tịch HĐND Thành phố: 'Tin rằng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội sẽ thành công'

Từ 1/7/2021, Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị

Từ 1/7/2021, Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị

Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội

Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội

Hà Nội không còn HĐND phường từ tháng 7/2021

Hà Nội không còn HĐND phường từ tháng 7/2021

Đồng ý thí điểm chính quyền đô thị ở Hà Nội, không có HĐND phường

Đồng ý thí điểm chính quyền đô thị ở Hà Nội, không có HĐND phường

Hà Nội thí điểm bỏ HĐND tại 177 phường

Hà Nội thí điểm bỏ HĐND tại 177 phường

Hà Nội được thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ giữa năm 2021

Hà Nội được thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ giữa năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hà Nội

Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hà Nội

LÀM RÕ CÁC NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

LÀM RÕ CÁC NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN KHI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG

Từ 1/7/2021 sẽ không còn Hội đồng Nhân dân phường tại Hà Nội

Từ 1/7/2021 sẽ không còn Hội đồng Nhân dân phường tại Hà Nội

THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG - MÔ HÌNH MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI

THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HĐND PHƯỜNG - MÔ HÌNH MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Bài cuối: Sẵn sàng 'bấm nút' để thực hiện

Bài cuối: Sẵn sàng 'bấm nút' để thực hiện

Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị: Thời cơ đã chín muồi

Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị: Thời cơ đã chín muồi

Thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường ở Hà Nội: Bước đi cần thiết

Thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường ở Hà Nội: Bước đi cần thiết

Lợi ích 'kép'

Lợi ích 'kép'

Không nhất thiết phải đổi tên UBND phường khi thí điểm bỏ HĐND cấp phường tại Hà Nội

Không nhất thiết phải đổi tên UBND phường khi thí điểm bỏ HĐND cấp phường tại Hà Nội

Khi 'ý Đảng, lòng dân' đã gặp nhau

Khi 'ý Đảng, lòng dân' đã gặp nhau

Vì mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Vì mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Thí điểm mô hình không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội: Phù hợp với đặc thù chính quyền đô thị

Thí điểm mô hình không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội: Phù hợp với đặc thù chính quyền đô thị

Đà Nẵng đề nghị Quốc hội cho thực hiện thí điểm Chính quyền đô thị

Đà Nẵng đề nghị Quốc hội cho thực hiện thí điểm Chính quyền đô thị

Thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội: Thời điểm chín muồi thì phải mạnh dạn cải cách

Thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội: Thời điểm chín muồi thì phải mạnh dạn cải cách

Dự thảo nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường của thành phố Hà Nội: Bảo đảm cơ sở pháp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển

Dự thảo nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường của thành phố Hà Nội: Bảo đảm cơ sở pháp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển