Thí điểm khai thuế GTGT, TNCN điện tử với hoạt động cho thuê nhà

Theo tin từ Tổng cục Thuế, từ tháng 11-2016, ngành Thuế sẽ áp dụng thí điểm khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân tại địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Thực hiện theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, ngày 4-10-2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2128/QĐ-BTC về việc thí điểm khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

Theo đó, từ tháng 11-2016 đến hết tháng 12-2017, ngành Thuế sẽ áp dụng thí điểm đối với cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thuộc quản lý của cơ quan thuế hai thành phố này có nhu cầu được khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

Để thực hiện việc khai thuế GTGT, TNCN điện tử, cá nhân phải đảm bảo các điều kiện thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28-7-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và Quy trình về việc thí điểm khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân được ban hành kèm theo Quyết định số 2128/QĐ-BTC.

Sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, cơ quan Thuế sẽ tổng kết và lên phương án triển khai diện rộng khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

Thùy Linh