Thí điểm huy động nghĩa vụ tài chính từ dự án phát triển nhà ở tại quận 2

(SGGP). – Thành ủy và UBND TPHCM đã thống nhất về chủ trương cho quận 2 được thực hiện thí điểm huy động nghĩa vụ tài chính từ các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn quận theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

UBND TP cũng yêu cầu quận 2 tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư; tăng cường công tác giám sát thực hiện của các nhà đầu tư… UBND TP cũng đã chỉ đạo Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM chủ trì phối hợp các sở - ngành khẩn trương tham mưu UBND TP ban hành quy định về việc huy động nghĩa vụ tài chính từ các dự án phát triển nhà ở để áp dụng chung trên địa bàn TP trong quý 4 năm 2010. H.NH.