Thí điểm điều trị cai nghiện bằng thuốc Methadone tại Hải Phòng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Methadone cũng là một dạng chất ma túy, heroin cũng là một trong những chất dạng thuốc phiện. Phương pháp điều trị chung là lấy chất ma túy này thay cho chất ma túy kia để người nghiện sử dụng, rồi giảm dần cho đến khi người nghiện không còn cảm giác thèm nhớ nữa.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/5/90720.cand