Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

    VNEWS
    8 liên quanGốc

    Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở”. Tin do Truyền hình Thông tấn - VNews thực hiện

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thi-diem-dao-tao-trinh-do-cao-dang-cho-hoc-sinh-tot-nghiep-thcs-14664.htm