Thí điểm chiếu sáng công cộng bằng đèn LED

Dân Hùng

Thí điểm chiếu sáng công cộng bằng đèn LED - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - UBND TP Đà Nẵng vừa thống nhất quy mô thực hiện thí điểm thay thế khoảng 5% số lượng đèn chiếu sáng công cộng hiện trạng bằng đèn LED. Theo đó, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Khoa học Công nghệ, Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề cương đề xuất dự án, trong đó làm rõ các tiêu chí về yêu cầu kỹ thuật, kinh phí đầu tư và thu hồi vốn, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Quá trình triển khai thực hiện có thể tham khảo thêm ý kiến của các nhà đầu tư, trường hợp cần thiết có thể thuê đơn vị tư vấn có năng lực tham gia thực hiện. Đề cương Dự án phải đảm bảo yêu cầu thu hút được nhiều nhà đầu tư với nhiều thương hiệu đèn LED uy tín tham gia; đồng thời, khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức ESCO (hình thức công ty dịch vụ năng lượng, chuyên cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện).