Thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng bộ cơ sở

TP - Ông Dương Việt Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã chọn được 11 đảng bộ cơ sở thuộc 10/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Thời gian tiến hành trong năm 2010, lúc đại hội nhiệm kỳ.

Mọi công việc chuẩn bị xong trước ngày 31/12. Các đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm phải tiến hành đại hội đảng viên. Nếu đảng bộ có 200 đảng viên trở lên mới đại hội đại biểu.