Thi Aerobic sinh viên lần thứ II-2008

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội sẽ tổ chức Cuộc thi Aerobic sinh viên lần thứ II-2008 tại Hội trường Nhà văn hóa Trung tâm nội trú sinh viên Mễ Trì,  vào 19h, ngày 9/5.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/167385