Thép trước mắt, cảng lâu dài

TT - Rất nhiều ý kiến lo ngại thép Posco vào vịnh Vân Phong sẽ phá vỡ qui hoạch cảng trung chuyển quốc tế (CTCQT) và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng đừng bỏ lỡ cơ hội mời gọi một nhà đầu tư lớn như Posco vào đây.