Thêm VIB, ACB được NHNN chấp thuận tăng vốn

Hai ngân hàng sẽ sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để phát hành cổ phiếu trả cổ tức/ trả cổ phiếu thưởng.

Thêm VIB, ACB được NHNN chấp thuận tăng vốn - Ảnh 1

Đầu tháng 10/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB).

Theo đó, NHNN chấp thuận VIB tăng vốn điều lệ từ 4.845 tỷ đồng lên 5.644,425 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trước đó, VIB đã được cổ đông chấp thuận phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 16,5%. Dự kiến, vốn điều lệ sẽ tăng lên 1.800 tỷ đồng sau đợt phát hành.

Đối với ACB, NHNN cũng chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu tăng vốn điều lệ từ 9.376,965 tỷ đồng lên 10.273,24 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu thông qua. Theo đó, ACB sẽ phát hành thêm hơn 89 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đồng.

NHNN yêu cầu hai ngân hàng trong quá trình thực hiện tăng vốn điều lệ phải thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, các ngân hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký, nếu Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.