Thêm tỉnh Sóc Trăng xuất hiện dịch cúm gia cầm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Dịch cúm vừa xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng làm 900 con gia cầm của một hộ gia đình bị chết.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/161662