Thêm tỉnh Bến Tre nằm trong “bản đồ” dịch cúm gia cầm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMĐT) - “Bản đồ” dịch cúm mở rộng thêm khi dịch bệnh vừa tìm đến tỉnh Bến Tre. Như vậy,  hiện 6 tỉnh trên cả nước là Quảng Trị, Cao Bằng, Nam Định, Trà Vinh, Hà Nam và Bến Tre có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/149875