Thêm tàu hỏa đi Phan Thiết, Nha Trang

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã quyết định tổ chức chạy đôi tàu PT4/PT3 từ Sài Gòn đi Phan Thiết (và ngược lại) kể từ ngày 23.6 đến hết ngày 20.7; thêm đôi tàu SN4/SN3 từ Sài Gòn đi Nha Trang (và ngược lại) từ ngày 2.7.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/6/18/245545.tno