Thêm tàu hàng 53.000 tấn được bàn giao cho đối tác Anh

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã bàn giao tàu hàng trọng tải 53.000 tấn thứ hai cho chủ tàu là tập đoàn Graig của Anh.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/247301/Default.aspx