Thêm sân “làm” thương hiệu

    Gốc

    (HNM) - Sau thành công giải thưởng “Việt Nam tốt nhất” 2007, một bình chọn kinh tế nổi bật của năm, báo điện tử VietNamNet phối hợp với Cty Vietnam Report tiếp tục tổ chức giải thưởng “Việt Nam tốt nhất” năm 2008.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/147290