Thêm quyết sách bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Với quan điểm mỗi người dân đều được hưởng thành quả tăng trưởng bao trùm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách riêng về an sinh, phúc lợi xã hội và ưu tiên bố trí nguồn lực lớn cho các vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, yếu thế. Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thống nhất ban hành một số chính sách hỗ trợ riêng đối tượng hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đỗ Phương

Giữ vững và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

Tạo nền tảng vững chắc cho bảo đảm an sinh xã hội bền vững là chủ trương xuyên suốt đã được tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai, thực hiện thông qua nhiều giải pháp. Đặc biệt, không thể không kể đến tính hiệu quả từ sự hỗ trợ của tỉnh để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) - một trong những trụ cột chính sách của hệ thống an sinh. Trong đó, minh chứng rõ nét nhất là chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội nhằm không ngừng cải thiện, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ về y tế của người dân.

Đơn cử, như: Quyết định số 4230/2015/QĐ-UBND về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn toàn tỉnh; Quyết định số 642/UBND-VX3 về việc nâng mức hỗ trợ đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND (ngày 16.7.2021) của HĐND tỉnh về việc tiếp tục hỗ trợ 100% kinh phí mua BHYT cho người thuộc nhóm đối tượng người DTTS, người dân sinh sống vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đến hết năm 2025… Thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực, đến cuối năm 2023, tỉnh Quảng Ninh đã có trên 1,3 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ 95,3%).

Từ chủ trương xuyên suốt nói trên, “Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng người thuộc hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025" ngay từ khi xây dựng đã nhận được sự quan tâm, đánh giá rất cao từ các đại biểu HĐND cũng như cử tri, Nhân dân toàn tỉnh. Trong quá trình hoàn thiện nghị quyết, Ban Văn hóa - Xã hội (đơn vị thẩm tra) đã trực tiếp khảo sát, làm việc với các sở, ngành, địa phương để làm rõ những nội dung tác động trực tiếp đến người dân. Báo cáo thẩm tra của Ban cũng đưa ra những vấn đề cần giải trình, bổ sung làm rõ nội dung, mục tiêu chính sách đảm bảo tính khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế.

Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân

Nhờ sự trách nhiệm, chu đáo, kỹ lưỡng trong công tác chuẩn bị của các cơ quan soạn thảo, thẩm tra, nghị quyết đã được thông qua với sự thống nhất rất cao của các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp. Theo quyết nghị của HĐND tỉnh, người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND về nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 sẽ được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ của Chính phủ; người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ của Chính phủ.

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, những cơ chế, chính sách được xây dựng tại nghị quyết là bước cụ thể hóa để hoàn thành cao nhất chỉ tiêu “tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 95%” mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng thời, cũng là giải pháp tăng tỷ lệ và hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT đến năm 2025 theo Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 của HĐND tỉnh (đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ BHYT phải đạt trên 95,75%).

Nghị quyết cũng hướng đến tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội; trong đó, có dịch vụ về y tế. Đồng thời, triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19.10.2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; giúp cải thiện, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; giảm bớt khó khăn về kinh tế và nguy cơ tái nghèo cho hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình khi đi khám chữa bệnh.

TUẤN NGUYÊN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-muc-hoi-dong-nhan-dan/them-quyet-sach-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-ben-vung-i367588/