Thêm quyền lợi bảo hiểm y tế cho bệnh nhân

Triển khai chuyển tuyến bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử, giấy hẹn khám điện tử, cải tiến quy trình cấp giấy chuyển tuyến có thời hạn 1 năm cho một số bệnh mãn tính là những quy định mới nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh (KCB) sử dụng BHYT bắt đầu từ tháng 4/2024.

 BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT để chăm sóc sức khỏe bản thân

BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT để chăm sóc sức khỏe bản thân

Để tạo điều kiện cho người dân khi KCB BHYT, từ ngày 1/4/2024, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh triển khai kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến BHYT và giấy hẹn khám lại, tiến tới triển khai chính thức trong toàn quốc từ ngày 1/7/2024. Cũng trong năm 2024, Bộ Y tế phối hợp cùng với Cục C06 (Bộ Công an), BHXH Việt Nam để nghiên cứu, triển khai tích hợp 2 loại giấy tờ này trên các ứng dụng VNeID, VssID. Đây là nỗ lực trong chuyển đổi số lĩnh vực BHYT, tiến tới loại bỏ hoàn toàn giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại.

Theo đó, khi 2 loại giấy tờ này được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VssID, người bệnh khi làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy chuyển tuyến điện tử hoặc giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc VssID (có tích hợp sẵn mã QR).

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, việc triển khai giấy chuyển tuyến BHYT điện tử và giấy hẹn khám lại điện tử sẽ mang lại nhiều ý nghĩa và giá trị thiết thực như phục vụ quản lý nhà nước về công tác chuyển tuyến BHYT, tạo kho dữ liệu tập trung phục vụ phân tích, thống kê, kịp thời điều chỉnh chính sách BHYT sát với thực tế. Ngoài ra, quy trình này sẽ giúp công khai, minh bạch trong công tác chuyển tuyến; đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian; đồng thời, tạo thuận lợi, tiện ích cho người bệnh, cơ sở KCB khi tiếp nhận, làm các thủ tục chuyển tuyến/tái khám. Qua đó, hạn chế các hành vi gian lận, giả mạo trong công tác chuyển tuyến cũng như hỗ trợ cơ quan BHXH trong công tác giám định, thanh toán BHYT.

Để đảm bảo chất lượng phục vụ người bệnh cao nhất, Bộ Y tế đang tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực và mở rộng phạm vi chi trả KCB BHYT cho tuyến dưới. Trong đó, áp dụng hình thức giấy chuyển tuyến điện tử để việc cấp giấy chuyển tuyến được thuận tiện, nhanh chóng; lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân và mở rộng mô hình bác sĩ gia đình, nâng cao chất lượng y tế cơ sở; tiếp tục mở rộng danh mục và thời gian cấp phát thuốc BHYT cho tuyến xã với một số bệnh mãn tính. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động quản lý chất lượng xét nghiệm và xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá, kiểm định chất lượng lâm sàng giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, rút ngắn thời gian điều trị, tiết kiệm chi phí và thời gian của người bệnh.

Lãnh đạo BHXH tỉnh cho rằng, hiện Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia BHYT với những điểm thuận lợi cho người bệnh, như Quỹ BHYT sẽ thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh có thẻ BHYT hoặc thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế cho cơ sở KCB có đủ một số điều kiện như thuốc, vật tư y tế mà người bệnh được kê đơn thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Để đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân BHYT, năm 2024 BHXH tỉnh triển khai thanh quyết toán, tạm ứng kinh phí KCB BHYT kịp thời cho các cơ sở KCB; theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự toán chi KCB BHYT. Đồng thời, thực hiện xét duyệt quyết toán tài chính hàng quý, năm đối với BHXH cấp huyện, nâng cao chất lượng quyết toán, quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí đối với các cơ sở KCB trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thanh Hương

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/y-te-suc-khoe/them-quyen-loi-bao-hiem-y-te-cho-benh-nhan-138192.html