Thêm nhiều ngân hàng công bố thực hiện hỗ trợ lãi suất

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Đến thời điểm này, hầu hết các ngân thương mại hàng lớn-nhỏ đã vào cuộc hỗ trợ lãi suất lãi cho vay theo Quyết định 131 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 02 của Ngân hàng Nhà nước.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/196914