Thêm một trường ĐH khối Y - Dược được thành lập

(GD&TĐ)-Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định 595/QĐ-TTg về việc thành lập Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Trường ĐH Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Y tế, có trụ sở chính tại 99 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng. Trường được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Y tế II.

Trường hoạt động theo Điều lệ trường ĐH ban hành kèm theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng và quyết định 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường ĐH.

Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo ĐH và tuyển sinh.

Lập Phương