Thêm một trường đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Trường Đại học Văn Lang vừa được Bộ GDĐT đồng ý cho tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo văn bản số 779/BGDĐT-QLCL do Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc ký ngày 12/3/2020, gửi Trường ĐH Văn Lang thì Bộ GDĐT đồng ý với đề xuất của Trường ĐH Văn Lang và đề nghị trường đăng tải công khai Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

T. Linh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc/them-mot-truong-dai-hoc-duoc-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-tintuc461704