Thêm một trường Đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Trường Đại học Văn Lang vừa được Bộ GDĐT đồng ý cho tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo văn bản số 779/BGDĐT-QLCL do Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc ký ngày 12/3/2020, gửi trường ĐH Văn Lang thì Bộ GDĐT đồng ý với đề xuất của trường ĐH Văn Lang và đề nghị Trường đăng tải công khai Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của Trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Bộ yêu cầu Trường thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23/TT-BGDĐT ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Ảnh minh họa

Trường cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GDDT. Đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử chính thức của Trường.

Cùng đó, báo cáo kế hoạch tổ chức thi, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổng hợp, đánh giá kết quả sau mỗi đợt thi về Bộ GDĐT để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

Như vậy, tới nay đã có 12 cơ sở giáo dục đại học chính thức được Bộ GDĐT đồng ý cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Các trường Đại học gồm: Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế; Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Trường ĐH Hà Nội; ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Cần Thơ; Trường ĐH Vinh; Học viện An ninh nhân dân; Trường ĐH Trà Vinh và Trường ĐH Văn Lang.

K.Vân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/them-mot-truong-dai-hoc-duoc-to-chuc-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-20200316155100718.htm