Thêm một nguồn điện mới từ Thủy điện Sông Ông

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Nhà máy Thủy điện Sông Ông vừa chính thức phát điện tổ máy số 3 (tổ máy cuối cùng) lên lưới điện quốc gia sau 3 năm thi công xây dựng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/200894