Thêm một ngày chủ nhật đen tối tại Iraq

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Bom tự sát và các tay súng dân quân đã khiến ngày chủ nhật 10-2-2008 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất trong vài tháng gần đây.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7035846987/mlnews.2008-02-11.7757850384