Thêm một ngân hàng mới được cấp phép hoạt động

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Đó là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tien Phong Bank).  Ngân hàng này có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập là Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ (FPT), TCty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) và Công ty thông tin di động (VMS).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/167271