Thêm một kinh nghiệm viết thư xin việc

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Một khi bạn đã quyết định thay đổi nghề nghiệp của mình, tất nhiên đó là đặc quyền của bạn và không ai có thể ngăn cản được.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/235967.asp