Thêm một game của Perfect World được phát hành tại VN

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Sau Thế giới hoàn mỹ, Xứ sở thần tiên, Tru tiên Online, Xích bích Online, năm nay trên thị trường sẽ có game mới của Perfect World do Quang Minh DEC phát hành.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2009/01/3B9AEE0A