Thêm một doanh nghiệp thủy sản lên sàn Tp.HCM

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngày 14/1 tới, 15 triệu cổ phiếu của Công ty Xuất nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre sẽ giao dịch tại sàn Tp.HCM...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=e41f367c585d38&page=category