Thêm một cuộc thế chiến

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Trong World in Conflict, thay cho sự kiện bức tường Berlin bị phá bỏ và chủ nghĩa xã hội tan rã, Xô Viết đã tấn công thẳng vào Tây Âu, sau đó đem quân sang Mỹ.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2007/09/3B9ADEA7