Thêm một công ty dầu khí lên sàn

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí đã được chấp thuận về nguyên tắc để niêm yết cổ phiếu tại sàn Hà Nội...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=3ae7d500ed7b01&page=category