Thêm một cổ phiếu bất động sản

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Ngày 9/10 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp chứng nhận chào bán cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/10/18/110954/3484