Thêm một chương trình đào tạo cấp bằng quốc tế

TP - Bộ GD&ĐT vừa cho phép ĐH Khoa học ứng dụng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (FHM) CHLB Đức và ĐH Nguyễn Trãi của Việt Nam triển khai chương trình liên kết đào tạo ngành Quản trị kinh doanh Quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân chính quy của Đại học FHM theo mô hình 3 + 1 với ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh.