Thêm kênh hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp

Việc lựa chọn cho vay, sẽ tập trung đến các doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa đúng với mục tiêu phát triển của đất nước...

Thêm kênh hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp - Ảnh 1

Quỹ Phát triển DNNVV triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai hiệu quả các chính sách trợ giúp phát triển DNNVV theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ.

Quỹ Phát triển DNNVV là tổ chức chuyên thực hiện chức năng hỗ trợ đối với các DNNVV có nhu cầu về vốn để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về hỗ trợ DNNVV.

Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiêm Chủ tịch quỹ chia sẻ, mục đích hoạt động của quỹ là giúp DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh. Quỹ tập trung hỗ trợ cộng đồng DNNVV thuộc lĩnh vực sản xuất và chế tạo, các doanh nghiệp đổi mới khoa học công nghệ và trang thiết bị tiên tiến.

Đây là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Việt Nam đang còn yếu. Chúng ta đều biết rằng muốn vươn ra thị trường thì phải phát huy hiệu quả của những cơ hội từ những hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương. Muốn tận dụng hết được cơ hội, phải có hàng hóa, sản phẩm đủ sức cạnh tranh về chất lượng, các doanh nghiệp phải bắt đầu từ đó.

Hàng hóa sản xuất ra không chỉ để xuất khẩu mà còn phục vụ thị trường nội địa. Việc quỹ này ra đời là một nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việc lựa chọn cho vay, sẽ tập trung đến các doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa đúng với mục tiêu phát triển của đất nước. Đồng thời, khi doanh nghiệp vay từ quỹ thì không chỉ được hỗ trợ về tài chính thuần túy, mà còn về quản trị kinh doanh, nguồn nhân lực và cả về các cơ chế, chính sách thị trường.

Đấy là những yếu tố đảm bảo doanh nghiệp thành công. Điều này cũng sẽ đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính, an toàn tín dụng cho quỹ. Đó là sự khác biệt so với những gói tài chính khác trước đây.

“Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được các quỹ hỗ trợ, chương trình hỗ trợ tín dụng của Nhà nước và nguồn vốn từ ngân hàng vì lý do tài sản thế chấp, tài sản đảm bảo. Nhưng tiêu chí của quỹ thì thế chấp chỉ là giải pháp cuối cùng, các điều kiện khác như minh bạch về quản trị, năng lực tài chính trong sổ sách, lịch sử của doanh nghiệp và nâng cao năng lực về khoa học công nghệ, đảm bảo thị trường đầu ra mới quan trọng”, ông Đông nhấn mạnh.

Với mục đích hỗ trợ tài chính đối với DNNVV theo Quyết định số 601/QĐ-TTg và thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Quỹ Phát triển DNNVV triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2016 đối với DNNVV thông qua các ngân hàng nhận ủy thác của quỹ với lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay vốn là 7%/năm, tổng hạn mức của các chương trình là 560 tỷ đồng.

Theo thoibaonganhang.vn