Thêm hai xã vùng sâu Lào Cai có điện thoại

    Gốc

    ND - Ngày 7-6, Công ty viễn thông Lào Cai đã hòa mạng thành công trạm BTS tại hai xã vùng sâu Ý Tý và A Lù của huyện Bát Xát thu sóng của vệ tinh Vinasat 1.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123834&sub=76&top=41