Thêm hai trường đại học được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
Bộ GDĐT đã có quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài cho thêm 2 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Cụ thể, theo Quyết định 808/QĐ-BGDĐT do Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc ký ban hành ngày 19/3/2020, Bộ GDĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài cho trường Đại học Cửu Long. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 2 năm.

Trường ĐH Cửu Long có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/BGDĐT ngày 01/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Trường ĐH Cửu Long sẽ phải báo cáo Bộ GDĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) trước ngày 15/12 hàng năm, về tình hình, kết quả bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Trường Đại học Cửu Long được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Cùng với trường ĐH Cửu Long, ngày 19/3/2020, Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định số 809/QĐ-BGDĐT về việc giao cho Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 2 năm.

Như vậy, tới thời điểm này đã có 7 trường Đại học được phép bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài. Trong đó, 5 trường đại học đã được giao nhiệm vụ này trước đây có: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2; Trường ĐH Sư phạm- ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Sư phạm- ĐH Đà Nẵng.

Phương Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/them-hai-truong-dai-hoc-duoc-boi-duong-cap-chung-chi-tieng-viet-cho-nguoi-nuoc-ngoai-2020032515190175.htm