Thêm hai KCN tại Long An vào danh mục ưu tiên

    Ngày 16/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chấp thuận việc bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Long An vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268125/Default.aspx