Thêm gần 525 tỷ đồng bảo trì hệ thống quốc lộ trong năm 2017

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) vừa có quyết định bổ sung 524.858 triệu đồng để bảo dưỡng thường xuyên lớp mặt đường và cầu trên toàn hệ thống quốc lộ trong năm 2017, trong đó phần lớn kinh phí sẽ dành để vá sửa mặt đường và bảo dưỡng hệ thống cầu.

Thêm gần 525 tỷ đồng bảo trì hệ thống quốc lộ trong năm 2017 - Ảnh 1

TCĐB cho biết, định mức để bảo dưỡng đường bộ là 25 triệu/1km; định mức bảo dưỡng cầu loại dài dưới 300m là 0,15 triệu đồng/1m và định mức bảo dưỡng cầu loại dài từ 300m trở lên là 0,28 triệu đồng/1m. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, suất vốn và mức phân bổ kinh phí bổ sung năm 2017 sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

TCĐB yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ và các Sở Giao thông vận tải nhận ủy thác quản lý quốc lộ có trách nhiệm lập dự toán, trình TCĐB và trên cơ sở đó, Tổng cục sẽ tiến hành rà soát, tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Phan Ngọc