Thêm đối tượng được miễn, giảm tiền thuê, mua nhà

GiadinhNet - Ngày 20/1, Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn tất Dự thảo Nghị định Quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước với hướng có nhiều hơn các đối tượng được thuê, thuê mua, miễn, giảm giá.

Theo đó, đối tượng thuộc diện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước gồm người có công với Cách mạng; cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương nhà nước; công nhân làm việc tại khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất; người thu nhập thấp, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; người khuyết tật, người già cô đơn; Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở… Điều kiện là phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình và chưa được thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội; nhà ở chật chội có diện tích bình quân hộ gia đình dưới 5m2 sàn/người hoặc nhà ở hư hỏng, dột nát.

Dự thảo cũng đưa ra nhiều đối tượng chính sách được miễn giảm tiền thuê nhà như: Hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Chính phủ; Người khuyết tật; Người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị. Những đối tượng này, nếu được thuê nhà ở thì được giảm 60% giá. Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách cũng được giảm tiền thuê nhà.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất: Với nhà ở cho thuê, thuê mua đã bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ và người thuê, thuê mua phải di chuyển ra khỏi chỗ ở theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cần chấm dứt hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở đó. Cách giải quyết tương tự cũng áp dụng cho trường hợp nhà ở thuê, thuê mua nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, GPMB hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Để ngăn chặn những tiêu cực, gian lận, đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh: “Người thuê nhà không được cho thuê lại, thế chấp hoặc chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức khi chưa thanh toán hết tiền thuê mua nhà ở và chưa đủ thời gian tối thiểu là 10 năm. Trước 10 năm, trường hợp bên thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở thì chỉ được bán lại cho cơ quan quản lý nhà ở hoặc bán lại cho đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định và giá thuê, bán cũng theo quy định”.

Mai Hạnh