Thêm doanh nghiệp nhà nước hoàn tất cổ phần hóa

Sau hơn 6 tháng được phê duyệt phương án cổ phần hóa (tháng 12.2013), đại hội cổ đông lần đầu tiên của TCty Xây dựng Bạch Đằng (Bộ Xây dựng) tổ chức ngày 5.7 chính thức thông qua điều lệ hoạt động theo mô hình cty cổ phần.

Bạch Đằng là doanh nghiệp nhà nước mới nhất thuộc Bộ Xây dựng tiến hành cổ phần hóa.

Cùng với việc thông qua số lượng và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 với vị trí chủ tịch được bầu cho ông Đào Việt Dũng, ĐHCĐ lần đầu của TCty Xây dựng Bạch Đằng (Hải Phòng) cũng thông qua điều lệ hoạt động với số vốn điều lệ hơn 217 tỉ đồng.

Số vốn điều lệ của TCty được chia thành hơn 21,7 triệu cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó nhà nước vẫn nắm giữ số lượng tương đương tới 94,61% vốn điều lệ, bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1,29% vốn điều lệ và bán cho các cổ đông khác số cổ phần tương đương 4,10% vốn điều lệ.

Hồi tháng 12.2013, Bộ Xây dựng có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển TCty Xây dựng Bạch Đằng thành cty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu được xác định là 285 tỉ đồng.

Với số vốn này, số cổ phần phát hành lần đầu dự kiến là 28,5 triệu cổ phần trong đó nhà nước nắm giữ tới gần 20,8 triệu cổ phần tương đương tỉ lệ 72,98% vốn điều lệ.

Còn lại hơn 25,94% tổng vốn điều lệ ban đầu dự kiến được bán ra bên ngoài thông qua đấu giá, tương đương gần 7,14 triệu cổ phần và chỉ có hơn 564 nghìn cổ phần được bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, bao gồm ưu đãi giảm giá và ưu đãi mua thêm, tương đương tỉ lệ 1,98% số vốn điều lệ.

Dù mới hoàn tất bước đầu trong lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phương án SXKD được ĐHCĐ lần này thông qua vẫn đặt mục tiêu đạt doanh thu 3.525 tỉ đồng và lợi nhuận gần 48,6 tỉ đồng trong năm 2014. Đáng lưu ý, tỉ lệ chia cổ tức dự kiến là 3% trong năm 2014 sẽ được nâng lên 11% vào năm 2019.

Ngoài việc trực tiếp đầu tư một số dự án nhà ở tại Hải Phòng, TCty Xây dựng Bạch Đằng hiện tham gia thi công một loạt các dự án lớn như Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, nhiệt điện Mông Dương, dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 2C - Tuyên Quang, dự án Đường 5 kéo dài, dự án thoát nước Hà Nội…