Thêm doanh nghiệp bị phạt thuế 3,1 tỷ đồng

Tổng cục thuế Tp Hà Nội vừa có quyết định xử lý vi pháp luật về thuế và vi phạm hành chính về thuế với CTCP Sông Đà 1.01 (mã SJC).

Thêm doanh nghiệp bị phạt thuế 3,1 tỷ đồng - Ảnh 1

Theo đó, SJC bị truy thu thuế với tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng; phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 384,4 triệu đồng; tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước là 643,1 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng SJC bị phạt hơn 3,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty còn tiếp tục phải tự tính và nộp thêm khoản tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 12/5/2016 đến ngày nộp đủ tiền thuế tru thu vào NSNN.

SJC có trách nhiệm nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu nộp chậm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Đỗ