THÊM ĐẦU MỐI TIÊU THỤ NÔNG SẢN CHO NGƯỜI DÂN VÙNG CAO LÀO CAI

Nhà máy Chế biến rau quả xuất khẩu có công suất chế biến 4.600 tấn dứa đóng hộp; 800 tấn chuối sấy dẻo; 1.000 tấn ngô ngọt; 1.600 tấn nước dứa cô đặc và khoảng 250 tấn rau, quả các loại mỗi năm. Các sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu qua thị trường Châu Âu; nhà máy cũng tạo việc làm cho 700 lao động địa phương, và hàng nghìn lao động sản xuất nguyên liệu phục vụ chế biến. Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu đầu tiên ở Lào Cai đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo chuỗi sản xuất - tiêu thụ - chế biến - xuất khẩu các loại nông sản hàng hóa chủ lực. Đồng thời, góp phần giải quyết đầu ra bền vững, ổn định các nông sản thế mạnh, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn. THQHVN

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2021/4/them-dau-moi-tieu-thu-nong-san-cho-nguoi-dan-vung-cao-lao-cai/552491