Thêm công cụ hữu hiệu để quản lý theo quy hoạch

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chiều 11-9, quận Long Biên đã tổ chức công bố quy hoạch chi tiết hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/2000. Theo đó, hệ thống thoát nước mưa được chia làm 2 lưu vực.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=93555