Thêm cơ hội việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa ra mắt Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực nông nghiệp.

Thêm cơ hội việc làm cho sinh viên nông nghiệp - Ảnh 1

Ông Vũ Ngọc Huyên, Giám đốc Trung tâm cho biết để đáp ứng yêu cầu hội nhập, việc nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đặt ra những yêu cầu ngày càng bức thiết. Vì vậy, Trung tâm được thành lập sẽ giúp sinh viên đã và đang theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam nắm bắt thông tin về nhu cầu tuyển dụng trong ngành nghề mà mình đang theo học, góp phần tiết kiệm chi phí đào tạo lại kỹ năng cho sinh viên ra trường đối với các doanh nghiệp khi tuyển dụng nhân lực.

Trung tâm đặt ra mục tiêu hằng năm giới thiệu khoảng 3.000 vị trí việc làm tại các doanh nghiệp cho sinh viên, đồng thời tạo điều kiện cho những sinh viên đang theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc vừa tốt nghiệp có cơ hội việc làm hoặc làm nghiên cứu sinh tại các quốc gia phát triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Australia...”.

Hiện nay, Trung tâm có quan hệ với 300 doanh nghiệp trong nước có nhu cầu thường xuyên tuyển dụng sinh viên đã và đang theo học tại Học viện.

Ngay trong buổi ra mắt, Trung tâm đã ký kết với 11 doanh nghiệp là các đơn vị tư v ấn, tuyển dụng nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao làm việc tại nhiều quốc gia đang dẫn đầu về nông nghiệp công nghệ cao như Nhật Bản, Đức, Australia...

Đỗ Hương