Thêm bằng chứng về tin đồn nhảm “Đức Mẹ hiển linh”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Hôm qua 9-9, từ 5h-5h45, sau khi lễ nhà thờ, các linh mục nhà thờ Thái Hà tiếp tục huy động 500 giáo dân kéo vào tụ tập trong khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, tổ chức cầu nguyện trái phép.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/179940