Thêm ba ngân hàng tăng lãi suất

Lãi suất ngân hàng hôm nay 28/5 ghi nhận thêm ba ngân hàng tăng lãi suất. Đó là ngân hàng BVBank, Techcombank và ABBank, tăng ở các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/them-ba-ngan-hang-tang-lai-suat-122337.htm