Thêm AVG, Mobifone có 4 công ty con

Danh sách công ty con của Tổng công ty viễn thông Mobifone đã có thêm Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG). Như vậy, đến quý II/2016, Mobifone có 4 công ty con, tăng thêm 1 so với báo cáo năm 2015.

Thêm AVG, Mobifone có 4 công ty con - Ảnh 1

Trong Báo cáo quyết toán Quý II/2016 của Mobifone vừa được công bố, biến động khoản đầu tư vào công ty con và đầu tư góp vốn vào đến vị khác được ghi nhận tăng trong kỳ lập báo cáo giữ niên độ là hơn 8,88 nghìn tỷ đồng, đầu tư vào Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu.

Với khoản này, Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu đã chính thức có tên trong danh sách công ty con của MobiFone.

Trong kỳ, Mobifone cũng đã thoái khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Tiền phong với số tiền là 76,4 tỷ đồng, tương ứng với số cổ phiếu đã bán là hơn 8,7 triệu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu sở hữu là 14.285.714.

Khánh An