Thêm 9,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 9 tháng qua, cả nước đã thu hút được trên 9,6 tỷ USD...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/09/28/102635/3210